Bruksvilkår

 

§ 1 Easyfootball drives av Corella Tickets AB (org nr 556907-1698) og er en virksomhet som formidler tilgang (fotballbilletter) til arrangement (fotballkamper) rundt om i verden som andreledd. Det innebærer at prisen som er trykt på billetten kan være forskjellig fra det som du som kunde betaler her på Easyfootball. Vi er altså ingen representant for arenaen og derfor ikke ansvarlige for gjennomføring, presentasjon, kvalitet eller innhold på arrangementet.

§ 2 Det er kundens ansvar å kontrollere at varen som er kjøpt stemmer overens med det bestilte produktet og å følge med på at arrangementet ikke har blitt avlyst eller at det har blitt endring på dato. Ved avlysning eller flytting av arrangement er ikke Easyfootball ansvarlig for tilbakebetaling eller refundering av billett, men du tar direkte kontakt med arena/arrangør. Ved refundering fra arena/arrangør tilbakebetales summen som er trykt på billetten, men eksklusiv service- og distribusjonskostnader.

§ 3 Kjøpt billett refunderes ikke av Easyfotball. Dere er bundet av kjøpet og distansavtalslagens regler om angrerett gjelder ikke ved kjøp av fotballbilletter eller arrangementsbilletter i henhold til paragraf 11:12 i Lag (2005:59) om distansavtal og avtale utenfor kjøpslokaler.

§ 4 De billettene du kjøper hos Easyfootball gjelder alltid for den kampen du har kjøpt. Dette innebærer at de billettene du har kjøpt gjelder for den datoen kampen finner sted, og at det ikke er noen returrett av billetter fordi datoen på kampen har blitt flyttet.

§ 5 Levering av bestilte billetter skjer til det stedet dere skal bo, i landet der deres lag spiller.

§ 6 Easyfootball garanterer plasser for opp til 3 personer ved siden av hverandre. Ved kjøp av flere billetter kan fordelingen bli annerledes, men vi garanterer at ingen blir sittende alene.

§ 7 Dere må være 18 år eller ha foreldres samtykke for å kunne handle hos Easyfootball.

§ 8 Ved betaling mot faktura oppgis det en forfallsdato på fakturaen (15 dager etter fakturadato). Hele beløpet må være betalt før kampen begynner. Easyfootball benytter seg av Payson, det innebærer at når dere har bestilt i ruten “kjøp av fotballbilletter” med faktura er dere bundet til kjøpet av deres fotballbilletter.

§ 9 Alle personopplysninger kommer til å bli behandlet i henhold til personuppgiftslagen (PuL). Du har i henhold til 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rett til gratis, en gang per kalenderår, etter skriftlig underskrevet søknad til oss å få opplyst hvilke personopplysninger vi har om deg og hvordan vi behandler disse. Du har også rett til, i henhold til 28 § personuppgiftslagen, å forespørre rettelser i spørsmål om personopplysninger som vi har om deg.

§ 10 Dine personopplysninger utleveres ikke til en tredjepart.

§ 11 Alle priser som vises hos Easyfootball er inklusiv moms.

§ 12 Easyfootball reserverer seg mot skrivefeil og tekniske problemer som oppstår på siden. Det er viktig at du har lest gjennom, og godkjent Easyfootballs kjøpsvilkår før billettkjøp hos Easyfootball.